Bild-Vaccination-scaled.jpg

ATMIST planerar och genomför hälsokontroller, vaccineringar och provtagningar för myndigheter samt små och stora företag.

En stabil och förutsägbar personalhälsovård gör att personalen
känner trygghet vilket är en förutsättning för medarbetarnas engagemang
och lojalitet.

Vi hjälper er att analysera behov och att upphandla vaccinering och
laboratorietjänster. Både som löpande personalvård eller under en begränsad
tid för ett speciellt uppdrag.

ATMIST har specialkompetens inom resemedicin, speciellt till osäkra områden.
Vi tar fram riskanalyser och planer för preventiva åtgärder inför resan/uppdraget
samt säkerställer tillgång till kontinuerligt medicinskt stöd under hela resan/uppdraget.

Vi erbjuder även utbildning och avtal för telemedicinskt stöd och operativt
medicinskt stöd till organisationer som arbetar i högriskområden under längre eller kortare vistelser.