Bild-Sjukvardsmateriel-scaled.jpg

ATMIST levererar adekvat sjukvårdsutrustning och sjukvårdsartiklar anpassade efter ert specifika behov och till kostnadseffektiva priser.

Det kan vara livsavgörande att alltid ha första hjälpen produkter tillgängliga när en olycka inträffar. Första hjälpen är den vård man ger en sjuk eller skadad person innan medicinskt kunnig personal anländer. Omedelbara åtgärder som var och en måste kunna utföra för att upprätthålla livsviktiga kroppsfunktioner och motverka att skadeutvecklingen förvärras.

Samtliga produkter har en eller flera av CE, NIOSH eller FDA certifieringar. ATMIST har ett stort utbud av första hjälpen produkter för myndigheter, företag och enskilda personer.

Kontakta oss för produktlista och priser.

Just nu har vi ett speciellt utbud av produkter för att skydda mot Covid-19.