Bild-TaktiskSjukvard-scaled.jpg

ATMIST erbjuder anpassad materiel, utbildning och operativt medicinskt stöd till organisationer som arbetar i högriskområden för att tryggt kunna verka långt från sjukhus och vårdinrättningar.

Inom ATMIST finns en omfattande erfarenhet av livräddande verksamhet i utsatta lägen och krissituationer. Vi utgår från begreppet Taktisk Sjukvård eller Tactical Combat Casualty Care (TCCC) som är evidensbaserade riktlinjer för hur man bäst omhändertar skadade i extrema miljöer där det inte finns rätt infrastruktur eller sjukvårdskompetens. Grunden i metoden är erfarenheter och studier från konflikterna i Afghanistan och Irak. Metoderna lämpar sig mycket väl även för civila krissituationer.

Vi levererar avancerade produkter för tex. andning, blödning, evakuering, hypotermi och spjälning men även annan taktisk utrustning som exempelvis ryggsäckar, myggnät och pannlampor.